Eigen site voor CF-patiënten en hun familie

 Waarom en voor wie?
De behandeling van Cystic Fibrosis (CF) is ingewikkeld en verandert voortdurend. Om de behandeling goed te laten verlopen, moeten patiënten met CF en hun familie over de juiste informatie beschikken. Helaas is er tijdens de spreekuren vaak weinig tijd voor voorlichting. Deze website is dan ook bedoeld voor kinderen met CF die onder behandeling zijn bij het CF-centrum in het Sophia en hun familie. In het Sophia Kinderziekenhuis zijn momenteel ongeveer 150 CF-patiënten onder behandeling. Het CF-team geeft hier informatie over de zorg in het Sophia CF-centrum.
Voor algemene informatie over CF verwijzen we ook naar de website van de NCFS.
CFSophia wordt gesponsord door
‘Vrienden van Sophia’
t
 Nieuw
Het telefoonummer van het Erasmus MC(-Sophia Kinderziekenhuis) is gewijzigd. Het centrale nummer is 010-704 0 704. Voor de doorkiesnummers, zie CF-team/ Bereikbaarheid
 Suggesties?

LET OP!!! Voortaan kunt u al onze informatie vinden op onze “nieuwe” website www.erasmusmc.nl/cf.

Heeft u suggesties of wilt u iets plaatsen op de site? Neem dan contact op met de redactie.

 CFcentrum Sophia

E-mail: i.beckers@erasmusmc.nl

Postadres: poli Kinderlongziekten, kamer Sb-2654, Postbus 2060, 3000 CB Rotterdam.